Behövs inköpsdokumentation för att sälja på Fabeo?


Om ditt objekt har ett högre  marknadsvärde, och inte är registrerat hos Transportstyrelsen, behövs bevis på ditt inköp av objektet inför en försäljning hos oss. Inköpsdokumentationen kan bestå av t ex ett kvitto, faktura eller motsvarande bevis på inköp. Även revisorsintyg eller annat tredjepartsintyg kan gälla som dokumentation.


Translate