Kan jag reklamera ett köpt objekt?


Som köpare har du både en rättighet såväl som skyldighet att stämma av skicket på ditt objekt mot auktionsunderlaget. Om objektet inte motsvarar beskrivningen i auktionsunderlaget kan du reklamera köpet. OBS! Detta måste göras innan du tar objektet från platsen.


Translate