Kan man se era objekt innan budgivning?


Fabeo kommer i vissa fall att ställa ut objekt på anvisad plats under auktioner, dvs Yard Sale. Detta kommer att meddelas på varje auktionsobjekt.
De objekt som säljs via nätauktion kommer ingen visning av objekten erbjudas. Det är således viktigt att du läser all objektsinformation, objektsbeskrivning och tittar noggrant på de bilder som finns tillgängligt. Om inte objektet motsvarar auktionsunderlaget när du hämtar det har du rätten att hävda din undersökningsplikt.
Objektet får då inte fraktas eller köras från upphämtningsplatsen!


Translate