Hur hanteras momsen vid en försäljning inom EU?


Fakturor från Fabeo är alltid inklusive moms om inget annat anges, och hela beloppet måste betalas in. Om du har ett konto som är registrerat för ett utländskt företag, med ett giltigt VAT-nummer, kan du få momsen återbetalad av Fabeo. Då krävs att vi får giltiga exporthandlingar tillsänt oss på ekonomi@fabeo.se senast 10 dagar efter hämtning av objektet.

Handlingarna vi behöver är:

  1. Ett undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel
  2. Fakturan från transportföretaget
  3. Fabeos exportdeklaration
  4. Köparens (ert företag) IBAN och Swiftnummer

Translate